داستان ما

درباره تناسب اندام جویوان

1

نام قبلی Juyuan Fitness Ired Fitness نام داشت که در سال 1997 تاسیس شد.
در سال 2001، Juyuan Fitness به طور رسمی راه اندازی شد که بر روی تولید تجهیزات تناسب اندام کامل تمرکز دارد.با ظرفیت قوی نوآوری و تجربه تولید، به ارائه کیفیت برتر و عملکرد برجسته، ایجاد مشارکت های بلندمدت و قابل اعتماد در سراسر جهان اختصاص یافته است.

تاریخ