نحوه انجام کرل دوسر سر نشسته

30
  • مرحله 1:روی صندلی بنشینید و پشت بازوهای خود را روی پد جلوی خود قرار دهید.
  • گام 2:دسته ها را طوری بگیرید که کف دست ها به سمت بالا باشد.
  • مرحله 3:حالا دسته ها را تا روی شانه های خود بچرخانید و سپس آنها را پایین بیاورید.
  • مرحله 4:این یک تکرار را کامل می کند.

زمان ارسال: ژوئیه-22-2022